DAR

  Cette combinaison n'existe pas.


  Langue: FR-NL
  Editeur: Art of Games


  Divide And Rule

  La grand innovation de DAR : chaque joueur va moduler le plateau de jeu avant de jouer. En effet, le déplacement des 2 baguettes va créer 4 territoires. Le joueur peut alors placer un cristal dans chaque territoire où il est majoritaire ou à égalité. Le but est de gagner un maximum de 9 zones du plateau. 

  --

  De belangrijkste innovatie van DAR : elke speler kan het spelbord moduleren voor hij speelt. Door twee linialen te verplaatsen, kunnen 4 territoria worden gemaakt. De speler kan vervolgens in elk territorium een kristal plaatsen waar hij in hoofdzaak aanwezig is of even aanwezig is als een medespeler. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk van de 9 zones van het bord te winnen. 

  Texte Odoo et bloc d'image