HOARDERS

  Cette combinaison n'existe pas.


  Langue: FR-NL
  Editeur: FlatLined


  But du jeu

  Le gagnant est le premier joueur à obtenir cinq cartes noix identiques dans sa collection. Le jeu se termine immédiatement et ce joueur emporte la partie.

  Le jeu

  Chaque joueur choisit deux de ses cartes animal et les pose face cachée devant lui. Une fois que tous les joueurs ont choisi leurs deux cartes animal, le joueur avec la couronne doit révéler une de ses deux cartes animal et appliquer son effet (voir les descriptions des animaux ci-dessous). Le joueur à sa gauche révèle et résout ensuite une de ses deux cartes animal, et ainsi de suite dans le tour de table jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué leurs deux cartes.

  La manche durera normalement deux tours de table, puisque chaque joueur a choisi deux cartes. Si en cours de manche un joueur n'a plus de cartes animal face cachée quand vient son tour il doit passer et le tour continue avec le joueur suivant.

  Une fois que tous les joueurs ont joué leurs deux cartes animal, chaque joueur reprend toutes ses cartes animal, la couronne est passée au joueur de gauche, et une nouvelle manche commence.

  --

  Doel van het spel

  Verzamel 5 identieke noten kaarten. De eerste speler die hierin slaagt, beëindigt het spel en wint onmiddellijk.

  Verloop van het spel

  Elke speler kiest in het geheim 2 van zijn dier kaarten en plaatst deze met de rugzijde zichtbaar voor zich. Van zodra elke speler zijn 2 dier kaarten geplaatst heeft, draait de speler met de kroonfiche één van zijn gedekte kaarten om en voert het effect van de kaart uit (zie de beschrijving van de dier kaarten hieronder).

  Nu moet de speler links van de kroon, één van zijn kaarten omdraaien en uitvoeren. In wijzerzin, doet elke speler vervolgens hetzelfde. Dit gaat zo voort tot iedereen zijn beide kaarten gespeeld heeft.

  Een volledige spelbeurt duurt dus normaal twee tafelrondes omdat elke speler 2 kaarten uit te voeren heeft. Als een actie ervoor zorgt dat een speler geen gedekte kaart meer heeft, wanneer het zijn beurt is om te spelen, dan moet hij passen. De volgende speler komt dan onmiddellijk aan zet.
  Van zodra alle dier kaarten van alle spelers uitgevoerd zijn, neemt elke speler zijn dier kaarten terug in de hand. De kroon wordt doorgegeven aan de speler aan de linkerzijde en een nieuwe ronde gaat van start.

  Texte Odoo et bloc d'image